Вытяжка SLD WA6500
Инструкция по эксплуатации SLD WA6500...

4 990 р.

Вытяжка SLD WE6600
Инструкция по эксплуатации SLD WE6600...

5 990 р.

Вытяжка SLD WE6704
Вытяжка SLD WS6704
Вытяжка SLD WW6704
Вытяжка SLD WE6800
Инструкция по эксплуатации SLD WE6800...

6 990 р.

Вытяжка SLD WB6407L
Вытяжка SLD WB6714
Вытяжка SLD WB6734
Вытяжка SLD WB6724
Вытяжка SLD WB6500
Вытяжка SLD WZ6500
Вытяжка SLD DE6704
Вытяжка SLD DS6704
Вытяжка SLD DW6704